Misija

Tobulinti vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams, sudarant sąlygas asmenybei ugdyti ir stiprinti savo gebėjimus, galimybes savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene.

Vizija

Būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikiančia kokybiškas vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas, užtikrinant, kad teikiama paslauga atitiktų vaikų ir jų šeimos narių poreikius ir prisidėtų prie visapusiško jų asmenybės tobulinimo.

Tikslas

Vaikų dienos centras teikia akredituotas dienos socialinės priežiūros paslaugas vaikams (ir jų šeimos nariams) bei padeda socialinės rizikos veiksnius patiriantiems vaikams adaptuotis visuomenėje ir šeimoje.

Vaikų dienos centro uždaviniai

 1. Ugdyti socialinius įgūdžius, psichologinį atsparumą, pasitikėjimo savimi ir atsakomybės jausmus.
 2. Sukurti saugią, šiltą aplinką, skatinančia vaikų kūrybinius gebėjimus ir atsiskleidimą.
 3. Spręsti vaikų emocines ir elgesio problemas.
 4. Ugdyti prasmingą individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratą.

Vaikų dienos centre „Pasaulis – be paslapčių“ yra erdvė, kurioje vaikas gali:

 • Jaustis svarbus ir vertingas;
 • Mokytis bendrauti ir bendradarbiauti;
 • Augti visaverte asmenybe;
 • Išgyventi vaikystę (žaisti, kurti, stovyklauti);
 • Mokytis dirbti grupėje;
 • Stiprinti savo mokymosi gebėjimus;
 • Plėsti savo akiratį (kultūriniai renginiai).

Teikiamos paslaugos

 • Konsultavimas, informavimas ir tarpininkavimas:

Konsultavimo metu kartu su vaiku bei šeima analizuojama probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų jos sprendimo būdų. Teikiama informacija apie vaikų dienos centro paslaugas, pokyčius, pagalbos galimybes. Tarpininkaujama vaikui ir šeimai bendraujant bei bendradarbiaujant su kitomis institucijomis, tvarkant dokumentus, nukreipiant pas specialistus, organizuojant socialinę pagalbą. Informuojame vaiką ir jo šeimą apie galimus paramos būdus, bendradarbiaujame su kitomis įstaigomis siekiant užtikrinti, kad vaikui būtų teikiama reikiama pagalba.

 • Pagalba mokantis, pagalba pamokų ruošoje:

Pamokų ruošoje vaikas turi pagalbininką darbuotoją ar savanorį, kuris ne tik paaiškina kaip atlikti užduotį, tačiau skatina mokytis, stiprina motyvaciją ir teikia emocinį palakimą. Vaikai skatinami pamokas ruošti savarankiškai, padedant suvokti, kad dienos centro darbuotojai nėra atsakingi už namų darbus.

 • Higienos ir buitinių įgūdžių formavimas:

Vaikų dienos centre vaikai yra mokomi palaikyti bendrą tvarką ir švarą. Kiekvienas turi konkrečias pareigas, pvz., išplauti indus, sutvarkyti darbo vietą, surinkti šiukšles ir pan.

 • Ugdomoji veikla

Per ugdomuosius užsiėmimus yra siekiama formuoti ir stiprinti vaikų socialinius įgūdžius bei gabumus, lavinti emocinį intelektą, stiprinti fizinę sveikatą. Vaikų dienos centre yra organizuojama meno, sporto ar kita aktyvi veikla, teminiai prevenciniai užsiėmimai, įgyvendinamos įvairios programos. Organizuojami NVŠ užsiėmimai, būreliai, atrandant sritį, kurioje vaikas realizuoja save.

Vaikų dienos centre veikia šie būreliai:

 1. Harmonizuojantis menas;
 2. Stilius ir mada;
 3. Socialinių įgūdžių lavinimo būrelis.
 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos:

Vaikų dienos centre pagal poreikį vaikams ir jų šeimos nariams yra siūlomos ir organizuojamos psichologo konsultacijos. Konsultacijos teikiamos dėl emocinių, elgesio ir bendravimo problemų, dėl mokymosi sunkumų, krizinėse situacijose. Sistemingai organizuojamos socialinių įgūdžių lavinimo grupės.

 • Maitinimo organizavimas:

Dažnai vaikai į dienos centrą atvyksta tiesiai iš mokyklos, todėl yra siekiama užtikrinti galimybę pavalgyti, pvz., arbata, kakava, sumuštiniai, vaisiai ir pan.

 • Sociokultūrinė veikla ir laisvalaikio užimtumo organizavimas:

Organizuojamos įvairios išvykos, turistiniai žygiai, lankomasi muziejuose, pramogų vietose ir pan. Vasaros metu organizuojama stovykla.

 • Darbas su savanoriais:

Suteikiame savanoriams galimybę įgyti žinių bei įgūdžių, reikalingų dirbant su vaikais ir jų šeimomis.